Abbey N.S.
Roscommon

abbeyns

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

First Confessions

Posted on March 13, 2014 at 1:20 PM Comments comments (0)
Good luck to all the 2nd class boys who make their First Confessions tonight in the Sacred Heart Church. Thank you to Ms Mannion for preparing the boys for this special occasion.

Spikeball Champions!

Posted on March 13, 2014 at 11:05 AM Comments comments (0)

A huge congratulations to the Abbey NS Spikeball team who were today crowned West Region Boys Spikeball Champions. Well done lads, we are all extremely proud of your achievement. A special thanks to coaches, Ms. McNamara and Mr. Connaughton, for all your hard work with the teams.


Soccer Report

Posted on March 6, 2014 at 2:25 PM Comments comments (1)

Following a successful soccer tour to league of Ireland club, Bohemian FC, in 2013 with over 30 boys visiting the Aviva stadium and a tour of the Bohemian ground, Bohemian's PRO Thomas Hynes has asked the school to join their school's development program. The Abbey National school is the first school outside of Dublin to be accepted on the program. The school will now have a direct link to the club. There will be a school tour again this year for 6th class boys on the 30th of May. After the tour two members of the playing staff will give workshops and tranining session in the school. The boys will also be invited to write an account of their visit for the clubs newsletter. A major plus for the school is that the players will be invited down to a coaching academy. Dave Dibble, Roscommon and District League schools soccer coach for our school will liaise with the school and Bohemianss to develop strong links between the school and club.

The school has  entered the FAI schools five a side competition and also the Roscommon and District League schools competitons for seven a side and eleven a side teams.
Friday the 14th March will see four teams play for a place in the FAI five a side Connaught finals day.

Some members of the school soccer squad with Dave Dibble, Roscommon and District League coach

Connacht Final of Feile Dramaiochta

Posted on March 4, 2014 at 12:20 AM Comments comments (0)

Ghlac rang a cúig agus a sé páirt i Féile Drámaíochta ar an Aoine in Indreabhán, Co na Gaillimhe agus táimid  an-bhródúil astu. Bhí siad go h-iontach le 'Seán agus an Gas Pónaire'. Comhghairdeas a bhuachaillí agus na múinteoirí, Ms Gately, Ms Mulrooney agus Mr Connaughton.For more photos of Féile Drámaíochta click hereFeile Dramaiochta

Posted on February 26, 2014 at 12:30 AM Comments comments (0)

Well done to Ms. Gately's 5th/6th class who have made it through to the Connacht Finals of Féile Drámaíochta with their production, 'Seán agus an Gas Pónaire'. The Connacht Finals will take place in Indreabhán this Friday, February 28th at 11.15am. Bus will depart the school at 8.15am and we will return at 4.15pm. Go n-éirí an bóthar libh buachaill

í!

Enrolment Success

Posted on February 25, 2014 at 10:35 AM Comments comments (0)

Thanks to all who attended our recent open evening and enrolment. It was a great success. Enrolment continues, by appointment, at the school (9am - 3pm Monday to Friday, telephone 090 6625100) Enrolment application form also available to download on our parents' page.

 

Latest Updates!

Posted on February 11, 2014 at 10:15 AM Comments comments (0)

Open Evening & Enrolment at the Abbey N.S., starting at 7pm.

Principal's address at 7.30pm followed by a talk from the Chairperson of the Parents' Association, Aidan Stephens and parent, Mrs Maria Casey.     Come along with your child to enjoy your introduction to our wonderful facilities together. Refreshments served afterwards.


Parents' Association launch their Plans for the coming year

Joining Management and Staff in building for the future of our children.


Féile Drámaíochta 2014 i Halla Scoil Mhuire i mBaile Roscomáin.

Rang V agus VI in éineacht lena múinteori,  Nicola Bean Uí Ghaothlaoich - Bhúr dráma:  Séan agus an Gas Pónaire' le Roal Dahl.   Aistritheoir:   Treasa Bean Uí Chathmhaoil, An Príomhoide. Click here.


Artist in Residence

Naomi Draper joins Mrs McNamara (111 class), Ms Raftery (111/IV) and Mrs Finneran (IV) for an eight week programme around the theme of 'Communication'.     Everyone is so excited to see the masterpieces unfold


Junior Achievement

With Ray Fogarty commences on 24th February, '14. Ray will work with our young scientists in VI class and will centre around the theme: 'Science and the Universe' 


Trip to Roscommon Arts Centre

26th February, 2014: Senior boys (V and VI classes) will accompany their teachers to  Roscommon Arts Centre where they will be treated to a viewing of 'Mr Foley: The Radio Operator'. About the Show: Mr Foley has a sore toe and it is not getting better. Once upon a time when he was young and strong he dreamed of joining the circus. By now he is tired and grey and he sits alone by his radio twiddling the dials on his memories. Theatre Lovett invite you in to a world of radio waves and slapstick comedy in their hilarious new show. 

SEACHTAIN NA GAEILGE 2014

Posted on February 10, 2014 at 10:30 PM Comments comments (0)


Feile Dramaiochta 13iu Feabhra 2014 - Sean agus an Gas Ponaire

Posted on February 10, 2014 at 8:10 PM Comments comments (0)

Féile Drámaíochta 2014 i Halla Scoil Mhuire i mBaile Roscomáin.

Rang V agus VI in éineacht lena múinteori, Nicola Bean Uí Ghaothlaoich - Bhúr dráma:  Séan agus an Gas Pónaire' le Roal Dahl.

Aistritheoir: Treasa Bean Uí Chathmhaoil, An Príomhoide.


JACK AGUS AN GAS PÓNAIRE

RADHARC 1: Clós na Feirme

Scéalaí: Tá fáilte romhaibh chuig feirm Jack,

Áit a bhfuil an saol go breá

Murach dhá fhadhb –

1) Máthar cantallach Jack

2) Agus ganntanas airgid!


Tagann máthar Jack ar an stáid, biorráin rollach in a lámh agus í ag bagairt na h-ainmhithe

Máthar: Anois, éist a mhac, níl pingin rua againn!

Téigh amach ar thóir fear saibhir

A cheannóidh ár mbó.

Abair leis go bhfuil sí i mbarr a sláinte

Agus fiú ar a laghad céad punt.

Ná h-abair leis go bhfuil sí chomh sean leis na cnoic!

Imíonn máthar Jack, ritheann Seán i dtreo Daisy atá in a codladh sámh,

í ag srannfach ós árd.


Rince: Rince Daisy

Amhrán: As go brách leat chuig an margadh.

Tógann Jack an seanbhó, Daisy, chuig an margadh. Fágann na h-ainmhithe eile slán agus iad ag fágáil an stáid


RADHARC 2: Ag an Margadh Play Track 5 , fad is a thagann na Trádálaí ar an stáid

I rith na h-amhráin, tagann an Díoltóir Pónairí ar an stáid, ag spaisteoireacht trín margadh. Tagann Jack agus Daisy isteach gan mhoill. Aontaíonn Jack leis an díoltóir Daisy a dhíol ar luach phónaire draíochta amháin. Croitheann siad lámh agus as go brách leis an díoltóir agus Daisy lena thaobh.

Amach le Jack agus an pónaire draíochta in a lámh. Tá na trádálaí ag cur slacht ar a n-earraí go léir roimh dul abhaile. Ag deireadh na h- amhráin níl faic fágtha ar an stáid. “Ar dhíol, ar dhíol...Díolta”

Trádálaí 1: Cruinnigí, cruinnigí, Tá lá an mhargaidh tagtha!

Tar chugainn chun airgead a chaitheamh. Ná h-imigí abhaile.

Trádálaí 2: Go leor earraí le ceannach

Rudaí iontacha - féach!

Trádálaí 3: Caithigí bhúr gcuid airgid – Ná stopaigí

Ceannaigí, ceannaigí, ceannaigí

Trádálaí 4: Potaí agus friochtáin,

Pionnaí agus mionra,

Leapacha, coirníní agus féileacháin.

Trádálaí 5: Spúnóga agus spéaclaí,

Glais agus lampaí agus súracáin.

Trádálaí 1: Tar chuig a margadh, ná bíodh drogall oraibh!

Tar chuig ár margadh, níl a leithéid sa bhaile!

Trádálaí 2: Rugaí dearga, fáinní geala,

Cácaí, borróga agus sicín blasta

Díoltóir Pónairí: Tar anseo agus ceannaigh mo Phonairí draíochta

Trádálaí 3: Caithigí bhúr gcuid airgid – Ná stopaigí

Ceannaigí, ceannaigí, ceannaigí

Lean ar aghaidh le Track 5 agus ansin to Track 6 fhad is a fhágann na trádálaí an stáid.


RADHARC 3: I gClós na Feirme

Go moch um thráthnóna. Isteach leis na sicíní, ag ithe sa chlós. Tagann Jack isteach agus é ag tógáil an pónaire as a phóca. Tosaíonn an ceol draíochta fhad is a thógann sé amach an pónaire as a phóca.

Ceol: Ceol an Phónaire Draíochta (Magic Bean Music Track 7)

Casann na sicíní chun féachaint ar an pónaire. Féachann siad ar an bpónaire, faoi draíocht ag a dreach is an ceol.

Tagann máthar Jack ar an stáid, i ag féachaint go feargach ar Jack, stopann an ceol draíochta. Diaidh ar ndiadh, tagann na h-ainmhithe eile ar an stáid.

Jack: Dia dhuit, mo mháthairín dhíl,

Beidh bród an domhain ort as do mhac.

D’éirigh liom ár mbó a dhíol

Ar phraghas íontach ar fad!

Máthar: Tá tú as do mheabhair,

Geallaimse nach bhfuair tú

Ach praghas shean ghabhair!

Casann na h-ainmhithe chuig an lucht féachanna

Asal: Nuair a thaispeáin Jack an pónaire d’a mháthair

Ba bheag nár thit sí i laige!

Léim sí san aer cosúil le gealt!

Máthar: Nílim abálta labhairt, m’ óinseach bhocht!

Ar dhíol tú ár mbó, Daisy, ar shean phonaire amháin?

Sicín 1: Rug sí greim ar an bpónaire – Lig sí scread aisti ...

Máthar: M’amadán dána

Sicín 1: Agus chaith sí sa bhruscar é!

Sicín 2: Léasc sí an garsúr ar feadh uair an chloig,

Le píosa den follús ghlantóir!


Rince: Rith an Fhollúis Ghlantóir (Vacuum Cleaner Chase) Track 8 / 40 soicind

Cuireann an máthar an doras faoi ghlas ... Níl aon áit ag Jack a luí – Déanann na h-ainmhithe leaba as an tuí.

Máthar: Táim bréan díot, a phleidhce,

Níl fáilte romhat anseo, a thuilleadh,

Buail an bóthar – as go brách leat!

Asal: Bhí Jack bocht tuirseach traochta, é préachta leis an bhfuacht agus stiúgtha leis an ocras

Sicín 1: Bhí Jack gan baile, gan bó –

Sicín 2: Gan fágtha aige ach leapa tuí

Ansúid i measc na h-ainmhí.

Fuaim: Clog na h-eaglaise /Chime bar

Ulchabhán: Ar a deich a chlog, nó mar sin,

Thosaigh an pónaire ag fás!

Ceol: The Bean Grows / Track 10

Fad is a seinntear an ceol, tosaíonn an pónaire ag fás. Tosaíonn na h-ainmhithe ag dúiseacht agus tugann siad faoi deara é. Stopann an ceol agus tosaíonn an coileach ag glaoch, imíonn an gealach as radharc agus dúisíonn Jack chun an radharc íontach a fheiceáil.

An Coileach: Roimh éirí na gréine,

D’fhás an pónaire chomh h-árd,

N’fheadar a bharr a fheiceáil ar chor ar bith.

Tagann an máthar amach, í ag sraothartach ...


Jack: Inis an fhírínne, a Mham,

Tá an pónaire níos fearr ná seanbhó!

Máthar: An bhfuil tú as do mheabhair?

Cá bhfuil na pónairí le cruinniú?

Tá sé lom, gan toradh ar bith!

Jack: Ach, féach a Mham – féach thuas ansin,

Feicfidh tú gach aon duilleog,

Déanta as ór geal!

Capall: Déanta na fírinne, tá an ceart díreach aige,

Ag lonradh faoi sholas na maidne

Feiceann an máthar

Carnán de dhuilleoga breátha órga.

Máthar: Go bhfóire Dia orainn

Nílim abálta anáil!

Ná bí ag stánadh cosúil le pleidhc,

Dreap suas agus beir greim orthu go léir.

Amhrán: Crock of Gold / Track 11/24 ... Fanann Jack

Fan id’ sheasamh, lig don ceol seinnt go dti an deireadh.

Mime: Suas an Gas Pónaire / Track 12

Dreapann Jack on gas pónaire.

Féachann na h-ainmhithe air agus ansin imíonn siad.


RADHARC 4: Barr an Ghais Phónaire

Iolar: Suas, suas leis, gan stad ar bith

Bhí sé beagnach ar bharr

Nuair a tharla rud uafásach !

Faoileán: Bhris brat allais ar a chlár

Nuair a chuala sé guth árd fíachmhar

A chuir na flaitheas ag crith!

Fathach ... ag bun an halla ...

Amhrán: Fee Fi Fo Fum ... Track 13/25 Véarsa amháin

Fee fi fo fum

Bolaim fuil Éireannach láidir x 2

Fee fi fo fum

Bolaim fuil x 2

Fee fi f0 fum

Anois, nílim abálta éinne a bholadh x 2

Tagann an fathach i dtreo Jack ... Ligeann Jack glaoch as agus ritheann sé síos an gas pónaire. Imíonn an fathach as radharc.


RADHARC 5: I gClós na Feirme

Le scuab ar an stáid agus an ceol ar siúil, tagann na h-ainmhithe ar an stáid agus tagann Jack arais, é a dreapadh síos an pod pónaire.

Sicín 1: Bhí Jack scranaithe, ach bhí sé tapúil

Dhreap sé síos i gcaochadh na súl!

Tagann Máthar Jack amach as an dteach feirme.

Jack: A mháthrín, creid nó ná creid,

Tá rud uafásach thuas an chrann!

Chonaic mé é – ba bheag nár thit mé

Fathach ollmhór le srón glic!

Máthar: Tuigim, ceart go leor!

Tá tú imithe as do mheabhair!

Jack: Fuair sé mo bholladh, gan bréag ar bith,

Éireannach breá, gan dabht, a deir sé.

Máthar: A h-amadán ceart, táim tuirseach traochta

Ag tabhairt comhairle duit,

Do chorp a nigh, de ló is d’oíche.

Ach níor thug tú aon áird orm,

Féach anois sinne – i bponc chóiche!

Jack: Bheul, a Mham – más bean glan tú féin,

Dreap suas ansin an gas phónaire tréan!

Sicín 2: Beir sí greim ar a sciorta – thar a glúine

As radharc léi, thuas an chrann.


Mím: Suas an Gas Pónaire 2/Track 14 (2o sc) /

Na h-ainmhithe ag féachaint ...

Tagann Jack síos an gas pónaire agus imíonn sé as radharc. Fanann na h-ainmhithe ar an stáid.

Caora 1: An mbolfaidh an Fathach a Mham?

D’éist Jack leis an ‘Fee-Fo-Fum’.

Caora 2: D’fhéach sé go géar; Cathain a chloisfeadh sé an guth scanrúil sin? ... Go tobann ... Chuala sé torann scanrúil ait

TRACK 15 ... Fuaim cnagach (Crunching sound)

Caora 3: Labhair an fathach trína fhiacla, faoi dhó ...

An Fathach: Bhí sé sin an-blasta ar fad!

Caora 3: Ach ... a dúirt sé ... b’fhearr liom an feol gan na cnámha go léir.

Tá Jack agus na h-ainmhithe fós ag féachaint suas sa spéir; tagann alán earraí anuas ón spéir, slipéir Mhamaí agus a cnámha!

Jack: Go bhfóire Dia orainn! D’ith an fathach mo mháthar.

Fuair sé a boladh ... Cheap mé féin go raibh sí bréan salach! Anois, tá sí in a bholg.

An Madra: D’fhan Jack ansin ag stánadh thuas ar an gcrann ollmhór órga.

An tAsal: Labhair sé ós h-íseal....

Jack: Déanta na Fírinne! Beidh orm mé féin a nigh

Roimh dreapadh suas an chrann sin!

Ar eagla go mbolfaidh an Fathach mé.

Folcadh ... sin réiteach na faidhbe!

Luch: Rith sé isteach sa teach, ar cosa in áirde ... agus rug sé ar an ngallúnach! ....

Ritheann Jack isteach sa teach chun é féin a nígh, fad is a chanann na h-ainmhithe


Ritheann Jack isteach sa teach chun é féin a nígh, fad is a chanann na h-ainmhithe

CNAG (Track 16/26 Curfá/Véarsa/Curfá;)

Amhrán: CNAG

Réamhrá:

Ní gá duit bheith glic ná dána ná gruama,

Agus tú ag dreapadh gas pónaire nó ar thóir fathach

Tarraing áird ar rud amháin,

Fhad is atá seisean thuas ansin, agus tusa slán.

Curfá:

Ó, tá srón mhór ag an bhfathach

Tá snas air cosúil le castán ollmhór,

Má fhaigheann sé do bholadh,

CNAG! Lón breá don fhathach.

Sea, tá srón mhór ag an bhfathach,

Níos mó i bhfad ná scútar breá mhór,

Má fhaigheann an fathach do bholadh,

CNAG! Sneaic blasta thú!

Tagann Jack as an teach. Bailíonn na h-ainmhithe thart air, iad ag boladh, chun féachaint ar éirigh leis sa ‘scrúdú bolaigh’.

Véarsa 1:

Roimh dreapadh an ghais pónaire duit,

Déan deimhin go bhfuil tú glan.

B’eigean dúinn scrúdú ó bhun go barr,

Mo lean, tá boladh uafásach uait!

Fill arais chuig an folcadán. Curfá


RADHARC 6: Barr an Ghais Phónaire

Faoileán(Seagull): Shroic Jack barr an ghais phónaire

Lig an fathach ollmhór béic uafásach as.

Iolar (Eagle): Chuaigh Jack i bhfolach agus é ar crith le h-eagla.

Fee fi fo fum

Bolaim fuil Éireannach láidir x 2

Fee fi fo fum

Bolaim fuil x 2

Fee fi f0 fum

Anois, nílim abálta éinne a bholadh x 2

Iolar: D’fhan Jack ansin ar feadh i bhfad

Agus nuair a thit an fathach in a chodladh

D’ ealaigh sé ... chomh ciúin le luch ...

Faoileán: Ansin, shín sé a lámh amach ar an ngéag

agus chruinngh sé alán, lán ór .

Na h-ainmhithe: Milliúnaí láithreach é!

Ligeann gach duine gáir áthais astu

Jack: Cithfholcadh an lae, sin réiteach gach aon fhadhbh.

Is milliúnaí mise anois – beidh cithfolcadh agam gach lá as seo amach.


AMHRÁN: CRÍOCH /Track 19/28

Na h-Ainmhithe / le chéile

Sheolamar eachtra taithneamhúil chugaibh

Sheolamar fathach scanrúil chugaibh

Sheolamar laoch cróga chugaibh

Laoch beag láidir cáiliúil.

Sheolamar eachtra taithneamhúil chugaibh

Sheolamar fathach scanrúil chugaibh

Sheolamar laoch cróga chugaibh

Laoch beag láidir cáiliúil..

Sin a bhfuil – Críoch ár scéalín spéisiúil


The pupils of the Abbey National School reap their harvest

Posted on February 10, 2014 at 7:35 PM Comments comments (0)

Earlier in September of this year (2013) the pupils of the Abbey N.S. gardening groupwere thrilled to reap the rewards of many months of work as they harvested avariety of vegetables they had nurtured in their school garden. Luckily thefine Autumn weather was perfect for the job of digging and harvesting and eachof the boys in the group got a selection of vegetables to bring home.

Thework for the gardening group began much earlier in the year when they preparedthe raised beds by pulling out all the weeds and by digging in lots of organiccompost taken from the school compost bin. In March the seed potatoes were chitted and in April they were plantedinto the rich soil in the beds. The boys also prepared beds for carrots,turnips, onions, garlic, spring onions and runner beans.  They carefully placed the tiny seeds in thesoil, watered the beds and waited.  Theirlong wait was rewarded as the shoots began to peep above the ground.  Regularly they took turns to water the soiland to weed the raised beds.

Duringthe school holidays the vegetables continued to grow, aided by the good weather,and there was great excitement in September when the boys returned to school todiscover that everything was now ready to be harvested. 

Armedwith spades, trowel and forks the green-fingered gardeners attacked the garden.They dug the potatoes, pulled up the carrots, onions and turnips and thencarefully removed the runner beans from the bean wig-wam. When all of theproduce was harvested each boy choose vegetables to bring home and cook.  They reported back that the vegetables werevery tasty, much tastier than vegetables from the shop. 

Thegardening group hopes to do it all again next year and is already making plansfor their fertile piece of ground.

   

 


Rss_feed